obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského

Tisk PDF
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona a ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zpracoval návrh opatření obecné povahy č. 1/2015, kterým bude vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) v zóně C vymezené v „Programu péče o bobra evropského v ČR“, přijatého ministerstvem ţivotního prostředí dne 3. 10. 2013 (publikován ve Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí č. 3/2014) v obvodu své působnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jakopříslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody akrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ust. § 56 odst. 4 zákona a ust. § 171 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zpracoval návrh opatřeníobecné povahy č. 1/2015, kterým bude vydána výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského(Castor fiber) v zóně C vymezené v „Programu péče o bobra evropského v ČR“, přijatého ministerstvem ţivotníhoprostředí dne 3. 10. 2013 (publikován ve Věstníku Ministerstva ţivotního prostředí č. 3/2014) v obvodu svépůsobnosti (na území Jihočeského kraje s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí,národních přírodních památek a národních přírodních rezervací).

Celé znění je zde  udělení výjimky k lovu bobra evropského

Aktualizováno Sobota, 07 Únor 2015 00:03