obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Archivy

Filtr 

  • Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

    Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakoice oznámil obci dokončení obnovy katastrálního operátu.Ve dnech od 25. 2. 2015 do 11.3.2015 bude možno veřejné nahlédnutí v budově obecního úřadu Nová Ves.Celé z...
  • Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského

    Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...