obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Jmenování zapisovatele okskové volební komise pro volby prezidenta 2018

Tisk PDF
Jmenování zapisovatele okrskové volebni komise pro volby prezidenta České republiky
konané ve dnech v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin 
a případné II. kolo 
v pátek dne 26.ledna 2018 od 14:00 do22:00 hodin a v sobotu 27.ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

V souladu s §14e odst 7 zákona (č. 24711995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalšich zákonů,ve znění pozdějších předpisů,
Jmenuji
zapisovatelkou okrskové volební komise v Nové Vsi pani Mgr. Vendulu Pilňáčkovou, Nová Ves čp.31.

Jaroslav Kram
starosta obce

Oznámení o jmenování zapisovatele