obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 29.12.2010

Tisk PDF

Zápis z třetího zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konané dne 29.12.2010 za účasti 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

 

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze
 4. Schválení rozpočtu na r.2011
 5. Rumpold – ceny známek za vyvážení domovního odpadu
 6. Členské příspěvky hasičů
 7. Informace ze Spolku šumavského podlesí + schválení dotace
 8. Schválení inventarizační komise
 9. Diskuse
 10. Usnesení a závěr
 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Hubačová a J. Rychtářová.
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2011.
 5. Příjmy = 1.040.000,-Kč

    Výdaje= 1.040.000,-Kč

 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo cenu známky za jednu popelnici ve výši 550,- Kč; za pytel na odpad 80,- Kč.
 7. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo zaplacení členských příspěvků na rok 2011 pro hasiče.
 8. Starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním Spolku obcí šumavského podlesí – nákup zahradní techniky apod. podle výše dotace. Rozpis akcí pořádaných obcí.
 9. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo inventarizační  komisi ve složení:

  Kramer Jaroslav

  Mudra Jiří

  Hromek Pavel

  Švehla Jaroslav

  Inventura bude provedena do 15.1.2011

 10. Návrh na provedení internetu na obci – možnost využití pro občany.

  Připomínka – umístění zrcadla na místní komunikaci ve Vískách – „u Svatka“.

 11. Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na r.2011, výši poplatku za odpad a určilo inventarizační komisi.

 

 

 

 

zapsal J. Mudra      ověřovatelé J. Rychtářová a J. Hubačová      starosta J. Kramer

 

 

Aktualizováno Neděle, 08 Leden 2012 00:55