obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 20. 5. 2011

Tisk PDF

Zápis ze šestého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 20.5.2011 za účasti 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Pan F. Urbánek je omluven.

 

 1. Zahájení
 2. Přečtení zápisu z minulé schůze
 3. Určení ověřovatelů
 4. Schválení částky pro vrt k obecní budově
 5. Schválení nákupu dřevěného WC pro hřiště Víska
 6. Příspěvek na dětský den
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 3. Určení ověřovatelé: J. Švehla a J. Mudra.
 4. Zastupitelstvo se jednohlasně usneslo a schválilo provedení vrtu na vodu p. Pavlem Markem. Maximální cena dle nabídky činí cca 133 000,- Kč vč. DPH.
 5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo nákup dřevěného WC k dětskému hřišti ve Vískách.
 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo finanční příspěvek na „Dětský den“ ve výši 3000,- Kč.
 7. Starosta J. Kramer seznámil zastupitelstvo s výstavbou hipozastavení p. Daňkem v Nové Vsi.
 8. Usnesení: Zastupitelstvo schválilo finanční částku pro vrt na vodu a bere na vědomí body č.5 a 6.

 

 

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Švehla a J. Mudra         starosta J. Kramer

 

 

Aktualizováno Neděle, 08 Leden 2012 00:58