obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 19. 8. 2011

Tisk PDF

Zápis z osmého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 19.8.2011 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Zahájení
 2. Přečtení zápisu z minulé schůze
 3. Určení ověřovatelů
 4. Žádost o postavení přístřešku – Kolářová, Procházka.
 5. Žádost o postavení dřevníku -  Roman a Renata Filipovi.
 6. Dana Lukavská – rekonstrukce kotelny.
 7. Pan B. Brož – žádost o kontrolu obecních cest ve Lhotě pod Kůstrým.
 8. Příspěvek na volejbalový turnaj ve Vískách.
 9. Zásady půjčování drtiče, pily a elektrocentrály.
 10. Objednání odvozu nebezpečného odpadu.
 11. Žádost na SZIF o dotaci.
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 3. Určení ověřovatelé: J. Mudra  a J. Rychtářová.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo a souhlasí s postavením přístřešku na pozemku p.č. st.20 v k.ú. Nová Ves u Strakonic – žadatelé pí Kolářová a p. Procházka.
 5. Zastupitelstvo nemá námitek proti stavbě dřevníku na pozemku p.č. 752/4 v k.ú. Nová Ves u Strakonic - Roman a Renata Filipovi.
 6. Zastupitelstvo bere na vědomí rekonstrukci kotelny ve Lhotě pod Kůstrým čp.12.
 7. Žádost pana B. Brože o posouzení vlastnictví cesty p.č. 252 v k.ú. Lhota pod Kůstrým. Bylo zjištěno, že cesta je soukromá a není ve vlastnictví Obce Nová Ves.
 8. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na volejbalový turnaj ve Vískách ve výši 2000,- Kč.
 9. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo poplatek za půjčování drtiče dřevního odpadu  –  100,- Kč /den.
 10. Pan starosta objedná svoz nebezpečného odpadu.
 11. Zastupitelstvo neodsouhlasilo žádost o dotaci na cestu Víska – Pazderna od SZIF.
 12. Diskuse: P. Hromek seznámil zastupitelstvo s konečnou cenou vrtu a přípojky vody do budovy školy.
 13. Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo žádosti z bodů č.4, 5, 6 a usneslo se na ceně půjčování drtiče dřevního odpadu a neodsouhlasilo podání žádosti na cestu od SZIF.

 

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Mudra, J. Rychtářová                    starosta J. Kramer

 

Aktualizováno Neděle, 08 Leden 2012 00:39