obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 11. 11. 2011

Tisk PDF

Zápis z desátého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 11.11.2011 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze
 4. Návrh rozpočtu na rok 2012
 5. Dar pro důchodce
 6. Žádost o dotaci z POV na požární nádrž a sociální zařízení pro obecní úřad
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Rychtářová a J. Hubačová.
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo návrh rozpočtu na rok 2012.
        Příjmy ve výši         1.234.000,- Kč
        Výdaje ve výši        1.234.000,- Kč
        Návrh rozpočtu je vyrovnaný.
 5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo dar důchodcům nad 65 let ve výši 200,-Kč
 6. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z POV na vyčištění a opravu požární nádrže v Nové Vsi u hasičské zbrojnice a opravu sociálního zařízení v budově obecního úřadu.
 7. Diskuse:  Projednala se oprava rybníků v Nové Vsi.
 8. Usnesení: Zastupitelstvo se usneslo na návrhu rozpočtu na rok 2012 a projednalo body 5 a 6.

 

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Rychtářová a J. Hubačová     starosta J. Kramer

Aktualizováno Středa, 07 Březen 2012 14:33