obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 15. 2. 2014

Tisk PDF

Zápis z dvacátého šestého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 15.2.2014 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze
 4. Schválení opravy lesních cest
 5. Projednání průjezdu Rallye Šumava
 6. Schválení inventury, která proběhla do 15.1.2014
 7. Příspěvek na MDŽ
 8. Vyřezání cesty pod Novou Vsí
 9. Návrh těžby
 10. Diskuse
 11. Usnesení a závěr
 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Rychtářová a J.Hubačová
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo opravu lesních cest v k.ú Víska u Strakonic ve výši cca 100.000,- Kč.
 5. Zastupitelstvo neschválilo RZ Rallye Šumava po obecních komunikacích poměrem hlasů 5:2.
 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo výsledky inventury za rok 2013.
 7. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na MDŽ ve výši 3000,- Kč.
 8. Cesta pod Novou Vsí bude vyřezána jednotlivými vlastníky přilehlých nemovitostí.
 9. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo provedení těžby v obecních lesích ve výši cca 300 plm.
 10.  Diskuse nebyla
 11.  Zastupitelstvo se usneslo a schválilo výsledky inventury za rok 2013 a provedení těžby v obecních lesích.

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Rychtářová a J.Hubačová          starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 25 Srpen 2014 10:14