obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 28. 3. 2014

Tisk PDF

Zápis z dvacátého sedmého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 28.3.2014 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze
 4. Schválení opravy lesních cest
 5. Obecní brigáda 5.4.2014 na úklid po těžbě dřeva
 6. Diskuse
 7. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Švehla a P. Hromek
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo navýšení rozpočtu na opravu lesní cesty v k.ú Víska u Strakonic „od Benedy k Vískám“ ve výši cca 80.000,- Kč.
 5. Obecní brigáda na úklid klestí po těžbě. Zúčastní se hasiči, myslivci a občané.
 6. Diskuse o prodeji dřeva. P. Dlauhoweský neměl zájem, proto bylo dřevo prodáno do HAAS Chanovice.
 7. Zastupitelstvo se usneslo na opravě lesní cesty „od Benedy k Vískám“.

  zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Švehla a P. Hromek         starosta J. Kramer
Aktualizováno Pondělí, 25 Srpen 2014 10:17