obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 11. 7. 2014

Tisk PDF

Zápis z dvacátého devátého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 11.7.2014 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:
 • Zahájení
  1. Určení ověřovatelů
  2. Přečtení zápisu z minulé schůze
  3. Oprava můstku u Pazderny
  4. Žádost firmy Elektroinvest
  5. Komunální volby
  6. Prodej kontejneru
  7. Nákup ochranné sítě k dětskému hřišti
  8. Diskuse
  9. Usnesení a závěr

   

  1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
  2. Určení ověřovatelé: J. Švehla a Fr. Urbánek
  3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
  4. Zastupitelstvo jednohlasně neschválilo opravu mostku u Pazderny v letošním roce
  5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo stavbu Elektroinvestu v Dolních Vískách.
  6. V komunálních volbách 2014 podá stávající zastupitelstvo 1 kandidátku
  7. Zastupitelstvo  jednohlasně schválilo prodej nepotřebného kontejneru na odpad za 3000,- Kč.
  8. Zastupitelstvo  jednohlasně schválilo nákup ochranné sítě k dětskému hřišti ve Vískách v ceně cca 3000,- Kč.
  9. Diskuse
  10. Zastupitelstvo schválilo body 5 až 8 .


  zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Švehla a Fr. Urbánek       starosta J. Kramer

  Aktualizováno Pondělí, 25 Srpen 2014 10:28