obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 16. 11. 2014

Tisk PDF

Usnesení

Z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nová Ves, které se konalo 16.11.2014 v místnosti obecního úřadu Nová Ves.

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.

Pro – 7 proti – 0 zdržel – 0

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce volí starostou Jaroslava Kramera

Pro – 6 proti – 0 zdržel – 1

Usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce volí místostarostou Pavla Hromka

Pro – 6 proti – 0 zdržel – 1

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Pro – 7 proti – 0 zdržel – 0

Usnesení č. 5

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jiřího Mudru

Pro – 6 proti – 0 zdržel – 1

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Josefa Petra

Pro – 6 proti – 0 zdržel 1

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Janu Rychtářovou a Josefa Petra

Pro – 7 proti – 0 zdržel - 0

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Františka Urbánka a Jaroslavu Hubačovou

Pro – 7 proti – 0 zdržel - 0

Usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce v souladu s §72 a § 77 odst.2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném

znění stanoví odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.

37/2003 Sb. v platném znění.

Pro – 7 proti – 0 zdržel – 0…………………………………..                                                                                            ………………………………….

místostarosta – Pavel Hromek                                                                                                  starosta – Jaroslav Kramer

Aktualizováno Úterý, 18 Listopad 2014 15:28