obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

Tisk PDF

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
o z n a m u j e
zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (dále též „návrh zprávy“).

Celý text vyhlášky je zde 

Zpracovaný návrh zprávy je v listinné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice (kancelář č. 2.069, popř. kanc. 2.065) a dále je zveřejněn na webových stránkách kraje na adrese:
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/data/uploads/zur/zur_aktualizace_4/zprava-o-uplatovani-iv-azur.pdf

Zveřejněno:
od 19. 4. 2016
do 18. 5. 2016

 
Aktualizováno Pondělí, 05 Září 2016 21:22