obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 13.3.2015

Tisk PDF

Zápis ze čtvrtého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 13.3.2015 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze, kontrola usnesení
 4. Schválení inventury, která byla provedena do 15.1.2015
 5. Příspěvek na MDŽ
 6. Návrh těžby dřeva
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Petr a J. Hubačová
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo výsledky inventury za rok 2014.
 5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na MDŽ ve výši 3000,- Kč.
 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo návrh těžby na r. 2015 ve výši cca 450 plm mýtné těžby.
 7. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo nákup přenosného výčepního zařízení ve výši cca 12.000,- Kč
 8. Diskuse nebyla
 9. Zastupitelstvo  se usneslo na schválení inventury za r. 2014 a schválilo body č. 5, 6, 7.

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  : J. Petr a J. Hubačová         starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 22:55