obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 29.5.2015

Tisk PDF

Zápis z pátého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 29.5.2015 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze, kontrola usnesení
 4. Zájezd
 5. Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Víska u Strakonic
 6. Dětský den
 7. Seznámení se závěrečným účtem a kontrolou.
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: Fr. Urbánek a J. Rychtářová
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo konání zájezdu. Každý účastník uhradí 100,- Kč a zbytek doplatí obec.
 5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo záměr prodeje části parcel č. 746 – 5m2 a č.680/1 – 7 m2 panu Bohumilu Švehlovi.
 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na Dětský den ve výši 3000,- Kč.
 7. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek Dobršské farnosti ve výši 3000,- Kč.
 8. Paní účetní zastupitelstvo seznámila se závěrečným účtem za rok 2014 a proběhlou kontrolou hospodaření
 9. Diskuse: P. Kučera LOH seznámil zastupitelstvo s dodávkami dříví a brigádou na úklidu klestu a starých oplocenek v lese ve Vískách
 10. Zastupitelstvo  bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014, schválilo peněžní příspěvky  v bodě č.6 a 7 a schválilo záměr prodeje parcel pod bodem č.5


zapsal J. Mudra      ověřovatelé  : Fr. Urbánek a J. Rychtářová       starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 22:59