obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 26.6.2015

Tisk PDF

Zápis ze šestého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 26.6.2015 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze, kontrola usnesení
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání  a hospodaření za rok 2014.
 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014.
 6. Schválení prodeje  části pozemku v k.ú. Víska u Strakonic po zákonném vyvěšení záměru prodeje.
 7. Informace ze SOŠP.
 8. Seznámení se závěrečným účtem a kontrolou.
 9. Diskuse
 10. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Hubačová a J. Petr
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a přijalo nápravná opatření plynoucí ze zprávy. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2014.
 6. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo prodej části parcel č. 746 – 5m2 a č.680/1 – 7 m2 panu Bohumilu Švehlovi, Dukelská 481, Strakonice. Vše v k.ú. Víska u Strakonic za cenu 20,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uradí pan Švehla.
 7. Pan starosta zastupitelstvo seznámil s jednáním na schůzi SOŠP – nákup zahradního traktoru z POV, výstavba rozhledny v Dobrši.
 8. Diskuse: nebyla
 9. Zastupitelstvo  projednalo  a schválilo závěrečný účet za rok 2014, schválilo účetní závěrku za rok 2014 a schválilo prodej parcel pod bodem č.5

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  : J. Hubačová a J. Petr         starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 23:05