obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 28.8.2015

Tisk PDF

Zápis ze sedmého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 28.8.2015 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze, kontrola usnesení
 4. Žádost o prodej pozemku p.č. st. 30/2 v k.ú Víska u Strakonic
 5. Objednání svozu nebezpečného odpadu.
 6. Informace ze POV.
 7. Informace z kontrol HZS.
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Rychtářová a Fr. Urbánek
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. st.30/2 v k.ú. Víska u Strakonic. Jedná se o pozemek pod kůlnou ve vlastnictví žadatelů –  Boženy Rychtářové, Víska 25, Josefa Rychtáře, Hoslovice 13 a Jiřího Rychtáře, Škůdra 8.
 5. Obec zajistí svoz nebezpečného odpadu. Termíny budou vyvěšeny.
 6. Z POV byl zakoupen zahradní traktor na údržbu obecních ploch.
 7. Kontrola HZS proběhla bez závad.
 8. Diskuse: Pan Jojef Petr upozornil na nutnou údržbu lip na návsi v Nové Vsi.
 9. Zastupitelstvo  schválilo záměr prodeje parcely pod bodem č.4

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  : J. Rychtářová a Fr. Urbánek       starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 23:09