obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 11.9.2015

Tisk PDF

Zápis z osmého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 11.9.2015 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze, kontrola usnesení
 4. Výběr zhotovitele vrat a zednických prací do obecní kolny  v Nové Vsi.
 5. Diskuse
 6. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Petr a J. Hubačová
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodávky vrat do obecní kolny v Nové Vsi. Byly předloženy tři nabídky:

-         Jiřího Abrmana, Strakonice v ceně 116.00,- Kč bez DPH

-         Josefa Peloucha, Dražejov v ceně 94.968,- Kč bez DPH

-         Rudolf Nováček, Starý Dražejov v ceně 102.600,- Kč bez DPH

Dále zastupitelstvo obce projednalo nabídky dodávky stavebních prací na opravu obecní kolny v Nové Vsi. Byly předloženy tři nabídky:

-         Karla Veverky, Vrbice v ceně 184.181,74 Kč vč. DPH

-         CS spol. s r.o., Vimperk v ceně 215.379,83 Kč vč. DPH

-         LIMASTAV CZ, Praha v ceně 220.787,19 Kč. Vč. DPH

Zastupitelstvo jednohlasně vybralo na zhotovení vrat nabídku pana Josefa Peloucha a na zednické práce firmu pana Karla Veverky

   5. Diskuse:
   6. Zastupitelstvo  projednalo a vybralo zhotovitele vrat a zednických prací na kolně v Nové Vsi.

zapsal J. Mudra      ověřovatelé  : J. Petr a J. Hubačová         starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 31 Říjen 2016 23:12