obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Oznámení o úplné uzavírce silnice č. III/17221

Tisk PDF
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace Správy a údržby silnic (SÚS) Jč kraje, závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, v návaznosti na předchozí projednání podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
společnosti Znakon, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, úplnou uzavírku silnice č. III/17221, v místě křižovatky silnic č. III/17220 a III/17221 (SO 101), Strašice průtah (SO 102), a křižovatky silnic č. III/17221 a III/17222 (SO 103), při dodržení stanovených podmínek:

1) Úplná uzavírka se povoluje z důvodu opravy povrchu silnice, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-55622-1/ČJ-2017-020706 ze dne 18.4.2017 a na základě souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice č.j. SÚS JčK 6555/2017 ze dne 24.4.2017, při dodržení jejich podmínek.

2) Uzavírka silnice č. III/17221 se povoluje v těchto termínech a rozsahu:

I. etapa SO 101- od 22.5.2017 do 31.5.2017
– úsek silnice č. III/17221 od křižovatky silnicí č. III/17220 k obci Strašice
Objízdná trasa: od uzavřeného úseku – po silnici č. III/17220 – křižovatka se silnicí č. II/172 směr Soběšice – Soběšice – po místní komunikaci směrem na Strašice ke křižovatce se silnicí č. III/17221 – k uzavřenému úseku a zpět

II. etapa SO 102 - od 1.6.2017 do 5.6.2017 – průtah obcí Strašice
Objízdná trasa do 3,5t: silnice č. III/17222 – ke křižovatce silnic III/17222 a III/1709 v Tažovicích - ke křižovatce se silnicí č. III/1709 a III/17014 směr Zvotoky – Zvotoky – silnice č. III/17014 – Hoslovice – III/17210 směr na Novou Ves – křižovatka se silnicí č. III/17220 – silnice č. III/17220 – ke křižovatce se silnicí č. III/17221 – silnice č. III/17221 a zpět.
Objízdná trasa nad 3,5t: z Volenic po silnici č. II/172 směrem na Frymburk – Frymburk – silnice č. II/172 - Damětice – silnice č. II/172 – Mačice – silnice č. II/172 – Soběšice – místní komunikace směr Strašice ke křižovatce se silnicí č. III/17221

III. etapa SO 103 - od 6.6.2017 do 19.6.2017 – úsek silnice č. III/17221 ke křižovatce se silnicí č. III/17222
Objízdná trasa do 3,5t: silnice č. III/17222 – ke křižovatce silnic III/17222 a III/1709 v Tažovicích - ke křižovatce se silnicí č. III/1709 a III/17014 směr Zvotoky – Zvotoky – silnice č. III/17014 – Hoslovice – III/17210 směr na Novou Ves – křižovatka se silnicí č. III/17220 – silnice č. III/17220 – ke křižovatce se silnicí č. III/17221 – silnice č. III/17221 a zpět.
Objízdná trasa nad 3,5t: z Volenic po silnici č. II/172 směrem na Frymburk – Frymburk – silnice č. II/172 - Damětice – silnice č. II/172 – Mačice – silnice č. II/172 – Soběšice – místní komunikace směr Strašice ke křižovatce se silnicí č. III/17221



úplný text rozhodnuti


mpa uzavírek a objízdných tras

Zveřejněno:
od: 20.5.2017
do: 30.6.2017