obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Svozy odpadu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tisk PDF
Zastupitelstvo obce Nová Ves se na svém zasedání dne 1. 11. 2019 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě $ 14, zákona č. 565/1990 Sb.,o mistnich poplatcich, ve zněni pozdějšich předpisů, a v souladu s ust. $ 10, pismn.d) a $ 84, odst. 2, pismn. i) zákona (). 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Text vyhlášky je zde:

Vyhláška č. 1/2019