obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Rozpočet a závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Tisk PDF
Obec Nová Ves oznamuje návrh závěrečného účtu obce Nová Ves za rok 2018.

Závěrečný účet za rok 2018 - schválený
Hodnotící zpráva pro obce - Nová Ves
Inventarizační zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva o výsledku kontrol
Zpráva z přezkumu hospodaření


Zveřejněno:
od 7.6.2019 
do 
 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Tisk PDF
Obec Nová Ves oznamuje návrh závěrečného účtu obce Nová Ves za rok 2018.

Závěrečný účet za rok 2018
Výkaz pro plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva z přezkumu hospodaření


Zveřejněno:
od 20.5.2019 
do 20.6.2019 
 

Schválený rozpočet roku 2019

Tisk PDF
Scválený rozpočet obce Nová Ves u Strakonic pro rok 2019:
Jednotlivé části jsou uveřejněny ve formátu PDF pod následujícím  odkazem:

Rozpočet 2019 
   

Zveřejněno:
od 2.1.2019 
do 
 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

Tisk PDF
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021 obce Nová Ves u Strakonic.
Jednotlivé části jsou uveřejněny ve formátu PDF pod následujícími  odkazy:

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2016 - 2021
   

Zveřejněno:
od 2. 1. 2019
do 
 

Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu pro rok 2018

Tisk PDF
Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu obce Nová Ves u Strakonic pro rok 2018:
Jednotlivé části jsou uveřejněny ve formátu PDF pod následujícími  odkazy:

Rozpočtové opatření č. 14 pro rok 2018 
 
Zveřejněno:
od 11. 10. 2018 
do 31. 12. 2018
 


Strana 3 z 10