Vyhlášky o odpadech - č. 1/2017 a č. 2/2017

Čtvrtek, 29 Prosinec 2016 00:00 Správce
Tisk
Zastupitelstvo obce Nová Ves se na svém zasedání č. 18 dne 29.12.2106 usnesením č. 6/2016 usneslo na vydat obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů a nákládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves pod číslem 1/2017.

Na stejném zasedání  se usnesením č. 7/2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů.

Texty obou vyhlášek jsou zde:

Vyhláška č. 1/2017 
Vyhláška č. 2/2017   

Zveřejněno:
od 29.12.2016 
do 14.1.2017