Závěrečný účet svazku obcí šumavského Podlesí rok 2016

Sobota, 20 Květen 2017 00:00 Správce
Tisk
Svazek obcí šumavskéhoi Podlesí se sídlem v Česticích předkládá závěrečný účet za rok 2016.

Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávných celků ....


Příloha územní samosprávné celky ...

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016


Zveřejněno:
od: 20.5.2017
do: 7.6.2017