Zastupitelstvo obce

Tisk
Složení zastupitelstva obce od r.2018

Josef Petr  - starosta obce tel. 724189599

Pavel Hromek – místostarosta obce

Jaroslava Hubačová

Dana Voldřichová

Jaroslav Kramer

Jiří Mudra

František Urbánek