Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Pondělí, 20 Květen 2019 00:00 Správce
Tisk
Obec Nová Ves oznamuje návrh závěrečného účtu obce Nová Ves za rok 2018.

Závěrečný účet za rok 2018
Výkaz pro plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva z přezkumu hospodaření


Zveřejněno:
od 20.5.2019 
do 20.6.2019