Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Sobota, 06 Červenec 2019 00:00 Správce
Tisk
Obec Nová Ves oznamuje návrh závěrečného účtu obce Nová Ves za rok 2018.

Závěrečný účet za rok 2018 - schválený
Hodnotící zpráva pro obce - Nová Ves
Inventarizační zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva o výsledku kontrol
Zpráva z přezkumu hospodaření


Zveřejněno:
od 7.6.2019 
do