obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Archivy

Filtr 

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

  Na obecním úřadě Nová Ves bylo vykonáno ve dnech 16.10 2014 a 4. 5. 2015 přezkoumání hospodaření  za rok 2014.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je zde.Zveřejněno:od: 25. 5. 2015do: 9. 6. 2015 ...
 • Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

  Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakoice oznámil obci dokončení obnovy katastrálního operátu.Ve dnech od 25. 2. 2015 do 11.3.2015 bude možno veřejné nahlédnutí v budově obecního úřadu Nová Ves.Celé z...
 • Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského

  Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...
 • Návrh rozpočtu obce Nová Ves na rok 2015

  Návrh rozpočtu obce Nová Ves u Strakonic pro rok 2014:Jednotlivé části jsou uveřejněny ve formátu PDF pod následujícími  odkazy:Rozpočet 2015 Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017   Zveřejněno:od: 1. 12. 2014do: 31. 1. ...
 • Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nová Ves

  I N F O R M A C E   o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Nová Ves   Obecní úřad Nová Ves v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, i...
 • Sběrný den 2014

  Obec Nová ves organizuje v sobotu 20. 9. 2014 sběrný denBližší informace na plakátku zde....
 • Volby 2014 - oznámení

  OZNÁMENÍ Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin   v jednom volebním okrsku, v místnosti Obecníh...
 • Závěrečný účet 2013

  Závěrečný účet za rok 2013 obce Nová Ves (okres Strakonice):příjmová částvýdajová část...
 • Závěrečný účet dobrovolného Svazku obcí Šumavského Podlesí za rok 2013

  Zde jsou jednotlivé dokumenty ze závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Šumavského podlesí za rok 2013:Hlavní kniha analitická SOŠPvýkaz pro hodnocení plnění rozpočtuzávěrečný účet SOŠP 2013Dokumenty jsou oskenovány a ulože...
 • Stanovisko SEA k návrhu koncepce rozvoje Jč kraje 2014 - 2020

  V přílohách je stanovisko SEA vydané ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020". STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed...
 • Svazek měst a obcí okresu Strakonice - návrh rozpočtu na rok 2014

  SMOOS Svazek měst a obcí okresu Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice Návrh rozpočtu na rok 2014 ...
 • Návrh rozpočtu pro rok 2014

  Návrh rozpočtu obce Nová Ves u Strakonic pro rok 2014:Jednotlivé části jsou uveřejněny ve formátu PDF pod následujícími  odkazy:Příjmová částVýdajová částRozpočtový výhled příjmů pro roky 2014, 2015 a 2016Rozpočtový výhl...
 • Vyhláška o zpracování 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

  Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic oznamuje,že byl zpracován návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivú aktua...
 • Oznámení záměru prodeje pozemku

  Obec Nová Ves oznamuje záměr prodat část pozemku parcelní číslo 613/9 v k. ú. Víska u Strakonic. Celý text oznámení je zde.Zveřejněno:od 30. 9. 2013 do 28. 10. 2013 ...
 • Vyhlášení nouzového stavu

  Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kr...
 • Vyhlášení stavu nebezpečí

  Hejtman Jihočeského vyhlašuje STAV NEBEZPEČÍ     na dobu od 20:00 hodin dne 2. června 2013 do 2. 7. 2013 pro část území Jjihočeského krajeCelý text je zde.Zveřejněno:od 3.6.2013 do  3.7.2013...
 • Pozvánka na brigádu

  Obec Nová Ves zve všechny práceschopné na brigádu  – úklid chvojí po těžbě ve Vískách Sraz je v sobotu 18. května v 8:00 hodin u Mudrů (svačina zajištěna)...
 • Dražební vyhláška

  Exekutorský úřad Písek vydal tuto dražební vyhlášku: drazebni_vyhlaska_krabepal.pdf   (232 kB) Dražební jednání se koná dne 18. června 2013 v 11.30 hodin v sídle exekutorského úřadu Písek, Prokopova 339/14, Písek 397 01.Zve...
 • Oznámení o konání II. kola voleb prezidenta

  OZNÁMENÍ   II. kolo volby prezidenta republiky 2013 v obci Nová Ves se uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin v jednom volebním okrsku. Volební  místnost je v b...
 • Návrh rozpočtu obce pro rok 2013

  Návrh rozpočtu obce Nová Ves pro rok 2013 rozpocet_novaves_2013.pdf   (232 kB)Zveřejněno:od 20. 11. 2012 do 20. 12. 2012...

Archiv


Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47