Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2019

Středa, 26 Září 2018 00:00 Správce
Tisk

SMOOS

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Velké náměstí 2, Strakonice

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                   pol. 4121                                                              77 000,-

Ostatní nedaňové příjmy                         pol. 2329                                                                8 000,-

Celkem :                                                                                                                               85 000,-

Výdaje:

Dohody o provedení práce                    pol. 5021                                                                45 000,-

Nákup materiálu                                    pol.5139                                                                   1 000,-

Poštovné                                                pol. 5161                                                                  2 000,-

Bankovní poplatky                                pol. 5163                                                                10 000

Příspěvek SMOJK                                pol. 5179                                                                 12 500,-

Ostatní služby                                       pol. 5169                                                                 14 500,-

Celkem                                                                                                                                 85 000,-

Zveřejněno současně na webových stránkách www.smoos-st.cz


Zveřejněno dne: 26. 9. 2018

 

Sejmuto dne:     
Aktualizováno Středa, 26 Září 2018 20:40