Návrh změny č. 1 územního plánu obce Nová Ves u Strakonic

Neděle, 27 Červen 2021 00:00 Správce
Tisk
Obec Nová Ves u Strakonic předkládá návrh změny č.1 územníh plánu obce:

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍ VÝKRES
KOORDINAČNÍ VÝKRES
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
VÝROK A ODŮVODNĚNÍ
   
Zveřejněno:
od: 27. 6. 2021
do