Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Úterý, 14 Prosinec 2021 00:00 Správce
Tisk
Zastupitelstvo obce Nová Ves se na svém zasedání dne 14. 11. 2021 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14, zákona č. 565/1990 Sb.,o mistnich poplatcich, ve zněni pozdějšich předpisů, a v souladu s ust. § 10, pism. d) a § 84, odst. 2, pism. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Text vyhlášky je zde:

Vyhláška č. 1/2021 
  
Zveřejněno:
od: 14. 12. 2021
do: