Nabídka pamětních předmětů

Pátek, 30 Říjen 2020 00:00
Tisk
Místní část Víska, která je součástí obce Nová Ves oslavila letos zajímavé výročí první písemné zmínky z roku 1243.
K příležitosti oslav tohoto výročí nechala Obec Nová Ves vyrobit pamětní mince a hrnečky s motivem tohoto výročí, tj. 777 let s obrazem vísecké kapličky, a na druhé straně otisk znaku obce Nová Ves, který byl letos schválen Parlamentem ČR a jeho heraldickou komisí.
Podrobný popis včetně cen si můžete stáhnout zde.